Tiger & Bunny dj - Usa no Ongaeshi

5.00

Author(s): Gogo Yoji (hashigo)

Artist(s): Gogo Yoji (hashigo)

Status: Completed

Rank: 19075th

Start Reading

Alternative Name:兎の恩返し!

Genre(s): One ShotDoujinshi

Demographic:Yaoi

Summary:
Pairing: Tiger x Bunny (Kotetsu x Barnaby)

Share